Dlaczego Chruszczow Oddał Krym Ukrainie?

Utworzone: 2022-10-08, Aktualizacja: 2024-02-01

Półwysep Krymski jest regionem o wyjątkowym znaczeniu zarówno strategicznym, jak i gospodarczym. Geograficznie jest to półwysep położony na południowym krańcu Ukrainy, wychodzący na Morze Czarne i Morze Azowskie.

Dlaczego Nikita Chruszczow oddał Krym Ukrainie? Obraz przedstawia mapę półwyspu krymskiego (By Maximilian Dörrbecker (Chumwa) - Own work, usingOpenStreetMap datathis file for the orientation map inset, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31740327)

Dlaczego półwysep krymski jest taki ważny zarówno dla Ukrainy jak i Rosji?

Oto niektóre z kluczowych aspektów znaczenia Krymu:

Krym - znaczenie strategiczne

- **Lokalizacja geograficzna**: Krym ma strategiczną lokalizację na Morzu Czarnym, służąc jako kluczowy punkt dla kontroli nad regionem morskim. Dostęp do Morza Czarnego jest kluczowy dla Rosji ze względów militarnej i ekonomicznej.
- **Baza morska w Sewastopolu**: Sewastopol, jeden z głównych miast na Krymie, od dawna jest ważną bazą morską, począwszy od czasów Imperium Rosyjskiego, przez ZSRR, aż po współczesną Rosję. Baza w Sewastopolu jest strategicznie ważna dla rosyjskiej floty na Morzu Czarnym.
- **Aspekty wojskowe**: Ze względu na swoją lokalizację, Krym jest ważnym regionem dla umieszczenia systemów obronnych i ofensywnych, co ma znaczenie w kontekście regionalnego bezpieczeństwa.

Gospodarcze znaczenie półwyspu krymskiego

- **Turystyka**: Krym jest popularnym miejscem wypoczynku ze względu na swoje ciepłe klimat, malownicze krajobrazy, długie plaże i bogatą historię. Turystyka była i jest ważnym źródłem dochodu dla regionu.
- **Rolnictwo**: Klimat Krymu sprzyja produkcji wielu rodzajów upraw, w tym winogron, zbóż, oraz owoców. Rolnictwo odgrywa ważną rolę w lokalnej gospodarce.
- **Surowce**: W regionie występują złoża surowców naturalnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, oraz sole mineralne.

Inne aspekty wpływające na znaczenie Krymu dla Ukraińców i Rosjan

- **Kultura i historia**: Krym ma bogatą historię i jest domem dla wielu kultur i ludów, w tym Tatarów krymskich, Rosjan, Ukraińców i innych. Region ma zabytki kulturowe i historyczne, które są ważne dla różnych grup.
- **Kwestie polityczne i międzynarodowe**: Aneksja Krymu przez Rosję w 2014 roku wywołała międzynarodowe kontrowersje i pogłębiła napięcia między Rosją a Ukrainą oraz między Rosją a państwami zachodnimi, co nadaje Krymowi szczególną wagę w międzynarodowej polityce i bezpieczeństwie.

Znaczenie Krymu jest zatem złożone, obejmując aspekty strategiczne, gospodarcze, kulturowe i polityczne, co czyni go ważnym i często kontrowersyjnym regionem na arenie międzynarodowej.

Dlaczego Chruszczow oddał Krym Ukraińskiej Republice Socjalistycznej?

Skoro Krym jest tak ważny dla Rosji, dlaczego więc Nikita Chruszczow zdecydował się przydzielić zwierzchność nad półwyspem Ukrainie?

Nikita Chruszczow, przywódca Związku Radzieckiego, podjął decyzję o przekazaniu Krymu Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w 1954 roku.

Ten gest miał kilka powodów i kontekstów:

1. Jubileusz 300-lecia Traktatu Perejasławskiego

W 1954 roku obchodzono 300-lecie Ugody Perejasławskiej, która był historycznym momentem, kiedy Kozacy zaporoscy zdecydowali się na przejście pod protektorat Rosji. Przekazanie Krymu Ukrainie mogło być symbolicznym gestem mającym na celu wzmocnienie więzi między Ukrainą a Rosją w ramach ZSRR. Data i akt zostały wykorzystane w ramach sowieckiej propagandy podkreślającej odwieczną przyjaźń narodów rosyjskiego i ukraińskiego. Ponieważ zwierzchność państwowa na Krymem w postaci ZSRR się nie zmieniała, "przekazanie" takiego daru kosztowało niewiele, a pozwalało wykorzystać jego znaczenie w działaniach propagandowych.

2. Odwilż po śmierci Stalina

Po śmierci Stalina Chruszczow wprowadził politykę zwaną "odwilżą", mającą na celu złagodzenie represji stalinowskich i promowanie większej otwartości i reform w Związku Radzieckim. Przeniesienie Krymu mogło być częścią tej szerszej polityki zmniejszania napięć i promowania jedności wewnątrz ZSRR. Przekazanie Krymu jako daru mogło być również sposobem na zwiększenie morale i poczucia solidarności wśród ludności ukraińskiej, co mogłoby dodatkowo motywować społeczność do zaangażowania się w odbudowę po wojnie.

3. Kwestie administracyjno-ekonomiczne

Niektóre źródła sugerują, że decyzja ta miała również praktyczne przesłanki, takie jak ułatwienie zarządzania Krymem i pomoc w odbudowie po II wojnie światowej, szczególnie w kontekście dostaw wody na półwysep z Ukrainy. Włączenie Krymu do Ukraińskiej SRR mogło ułatwić integrację gospodarczą półwyspu z resztą republiki, umożliwiając lepsze planowanie i koordynację działań odbudowy, szczególnie w zakresie rolnictwa, infrastruktury i turystyki. Krym jest regionem o ograniczonych zasobach wodnych, a jego zaopatrzenie w wodę było i jest w dużej mierze zależne od dostaw z kontynentalnej części Ukrainy, szczególnie poprzez Kanał Północnokrymski, który dostarcza wodę z Dniepru. Administracyjne połączenie Krymu z Ukrainą mogło ułatwić zarządzanie tym krytycznym zasobem.

4. Osobiste relacje Chruszczowa na Ukrainie

Niektórzy historycy sugerują, że Chruszczow, który spędził dużo czasu na Ukrainie i miał tam osobiste powiązania, mógł również kierować się osobistymi sympatiami do Ukrainy.

Chociaż Chruszczow urodził się w Rosji, w Kalinowce, spędził znaczną część swojej wczesnej kariery zawodowej i politycznej na Ukrainie. W 1929 roku przeniósł się do Donbasu, ważnego regionu przemysłowego na Ukrainie, gdzie pracował jako górnik i później jako inżynier w kopalniach.
Chruszczow szybko awansował w hierarchii Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego na Ukrainie. W latach 30. XX wieku został mianowany sekretarzem partyjnym w Kijowie, co uczyniło go jednym z głównych liderów partyjnych na Ukrainie.
Podczas II Wojny Światowej Chruszczow służył jako komisarz polityczny na Ukrainie, odgrywając kluczową rolę w organizowaniu obrony i późniejszej odbudowie regionu. Jego doświadczenia wojenne na Ukrainie pogłębiły jego związki z krajem i ludźmi.
Po wojnie Chruszczow kontynuował swoją działalność polityczną na Ukrainie, zanim powrócił do Moskwy, gdzie jego kariera nabrała tempa, prowadząc ostatecznie do objęcia najwyższego stanowiska w ZSRR. Jego czas spędzony na Ukrainie, zarówno w pracy zawodowej, jak i politycznej, pozwolił mu na budowanie trwałych więzi z ludźmi i kulturą ukraińską.

Konsekwencje przekazania Krymu Ukrainie

Decyzja ta była podejmowana w ramach struktur władzy ZSRR, gdzie granice między republikami socjalistycznymi nie miały takiego znaczenia jak granice międzynarodowe dzisiaj. Dopiero rozpad ZSRR w 1991 roku nadał tej decyzji znacznie większe konsekwencje, gdy Ukraina i Rosja stały się niezależnymi państwami, a Krym znalazł się w granicach niepodległej Ukrainy, co później doprowadziło do napięć i konfliktów w regionie.

Kategoria: historia
Tematy:   historia rozpad zsrr ukraina wojna rosyjsko-ukraińska zsrr