Dlaczego Cesarz Rzymski Marek Aureliusz Spisał Swoje "Rozmyślania" Po Grecku?

Utworzone: 2022-10-17, Aktualizacja: 2022-10-17

Marek Aureliusz urodził się w Rzymie. Jego rodzice pochodzili z szanowanych rzymskich rodzin. Był cesarzem na długo przed tym, zanim Wschód (Cesarstwo wschodniorzymskie) stał się dominujący w Imperium, a jednak swoje prywatne pamiętniki ("Rozmyślania") pisał po grecku. Dlaczego tak się stało?

1. Znajomość greki była podstawą w edukacji rzymskich elit

Po pierwsze, członkowie rzymskiej elity uczyli się greckiego w ramach swojej edukacji. Zniewoleni greckojęzyczni pedagodzy stali się powszechni, gdy Grecja została podbita (jak w przypadku podboju Koryntu w 146 r. p.n.e.), a my mówimy o okresie wiele wieków po tym wydarzeniu (121-180 r. n.e. w przypadku życia Marka Aureliusza), gdzie praktyki edukacyjne byłyby dobrze ugruntowane. Wschodnia połowa imperium rzymskiego używała greki jako języka urzędowego; mnóstwo obywateli rzymskich pozostawiło po sobie pisma w języku greckim. Tak więc nie było niczym niezwykłym, a było wręcz czymś oczekiwanym, że sam cesarz musiał dobrze znać grekę. W szczególności język grecki był ważny dla nauki retoryki i filozofii w epoce Marcusa, o czym będę mówił dalej poniżej.

2. Greka była językiem filozofii

Po drugie, dlaczego pisać prywatny dziennik po grecku? Sprowadza się to do gatunku. Mamy kilka zachowanych łacińskich listów między Marcusem a jego nauczycielem Fronto (zob. Haines). Przynajmniej w części korespondencji, a prawdopodobnie także w większości innych pism, Marcus używał łaciny. Do "Rozmyślań" prawdopodobnie wybrał grekę, ponieważ jego osobiste przemyślenia zawarte w tych pismach mają charakter filozoficzny, a greka była językiem filozofii. "Rozmyślania" nie są "pamiętnikiem" w dzisiejszym rozumieniu - nie mówią prawie nic o tym, co Marek robił na co dzień. Uczeni uważają, że Marek napisał "Rozmyślania" pod koniec swojego życia, podczas kampanii przeciwko plemionom germańskim, ale szczegóły tych kampanii są w dużej mierze nieobecne w dziele. Zamiast tego zapisuje on filozoficzne rozmyślania, takie jak idee dotyczące śmiertelności i moralności. Niektóre z jego prac czerpią z filozofa Epikteta, który również pisał po grecku, i prawdopodobnie innych greckich filozofów, których dzieła nie zachowały się.

3. Okres życia Marka Aureliusza i tworzenia "Rozmyślań" to okres odrodzenia greckiej filozofii

Dodatkowo Marcus działał w okresie, który obecnie określa się mianem drugiego okresu sofistycznego, odrodzenia greckiej deklamacji i filozofii (ok. 60-230 CE). "Sofiści" są zwykle ograniczani do retorów, ale okres ten jest często używany przez klasyków do opisania szerszego odrodzenia literatury greckiej (wszystkie napisane pod rządami rzymskimi) w tym okresie, w tym autorów takich jak Lucian, Aelius Aristides i Galen (który stał się osobistym lekarzem Marcusa).

Chociaż cesarz pisał dla siebie, to pisał w kontekście odradzającej się literatury greckiej. Wybór języka greckiego jako języka filozofii wydawał mu się naturalny i pozwalał na bezproblemowe cytowanie i nawiązywanie do dzieł innych filozofów. Prywatny charakter "Rozmyślań" mógł być również powodem, dla którego wybrał język grecki; gdyby zamierzał przeznaczyć je do szerszego obiegu, być może użyłby łaciny.

Podsumowanie dlaczego Marek Aureliusz wybrał grekę jako język, w którym stworzył "Rozmyślania"

Podsumowując, Marek Aureliusz uczył się greki od najmłodszych lat, a jego wybór, by używać jej w swoich osobistych pismach, pasuje do jego wykształcenia, statusu, gatunku i kontekstu historycznego.

Kategoria: historia
Tematy:   cesarstwo rzymskie cesarze filozofia historia rzymu marek aureliusz starożytny rzym