Dlaczego Związek Radziecki Zaatakował Afganistan W 1979 Roku?

Utworzone: 2022-04-30, Aktualizacja: 2022-04-30

W Wigilię Bożego Narodzenia 1979 r. Związek Radziecki rozpoczął inwazję na Afganistan, swojego środkowoazjatyckiego sąsiada z południa. Najpierw zrzucił z powietrza elitarne oddziały do głównych miast afgańskich. Wkrótce potem przez granicę przerzucono dywizje zmotoryzowane. W ciągu kilku dni KGB, które przeniknęło do afgańskiego pałacu prezydenckiego, otruło prezydenta i jego ministrów, pomagając w ten sposób w przeprowadzeniu wspieranego przez Moskwę zamachu stanu, którego celem było ustanowienie nowego marionetkowego przywódcy, Babraka Karmala. Inwazja wywołała brutalną, trwającą dziewięć lat afgańską wojnę domową.

Dlaczego Związek Radziecki zaatakował Afganistan w 1979 roku? Zdjęcie wojowników afgańskich - Mudżahedinów przygotowujących się do walki

Zanim ostatnie oddziały radzieckie wycofały się na początku 1989 roku, przejeżdżając z powrotem przez ironicznie nazwany "Most Przyjaźni", konflikt kosztował życie około miliona cywilów i około 125 tysięcy Afgańczyków, Sowietów i innych uczestników walk. Wojna spowodowała spustoszenie nie tylko w Afganistanie, ale także w Związku Radzieckim, którego gospodarka i prestiż zostały mocno nadszarpnięte. Inwazja na Afganistan i długotrwała wojna w znacznym stopniu przyczyniły się do późniejszego upadku i rozpadu ZSRR.

Dlaczego w Moskwie podjęto decyzję o ataku na Afganistan? Olbrzymie znaczenie strategiczne Afganistanu

Od początku XIX wieku Afganistan stał się geopolitycznym pionkiem w tak zwanej "Wielkiej grze" między imperiami carskiej Rosji i Wielkiej Brytanii. Obawiając się, że ekspansja Rosji w Azji Środkowej niebezpiecznie zbliży ją do granicy Indii, klejnotu Imperium Brytyjskiego, Wielka Brytania stoczyła trzy wojny w Afganistanie, aby utrzymać bufor pomiędzy Rosją a Indiami.

Ani rewolucja rosyjska w 1917 roku, ani koniec brytyjskich rządów kolonialnych w Indiach nie zmieniły geopolitycznego znaczenia Afganistanu. W 1919 roku, w którym Afgańczycy uzyskali niepodległość i mogli prowadzić własną politykę zagraniczną, Związek Radziecki jako pierwszy nawiązał stosunki dyplomatyczne z Afganistanem, który z kolei jako jeden z pierwszych formalnie uznał rząd bolszewicki. W kolejnych dekadach ZSRR oferował neutralnemu Afganistanowi zarówno pomoc gospodarczą, jak i wojskową. Kiedy po II wojnie światowej Imperium Brytyjskie zaczęło się systematycznie kurczyć i rozpadać, a Stany Zjednoczone stały się dominującą potęgą światową, Afganistan pozostał na linii frontu zimnej wojny.

ZSRR wkładał wiele wysiłku, by utrzymać Afganistan w swojej orbicie wpływów

W 1973 roku ostatni król Afganistanu został obalony w zamachu stanu przez swojego kuzyna i szwagra, Mohammeda Daoud Khana, który przystąpił do ustanawiania republiki. ZSRR z zadowoleniem przyjął ten zwrot w lewo, ale ich zachwyt szybko minął, ponieważ autorytarny Daoud Khan nie chciał być sowiecką marionetką. Podczas prywatnego spotkania w 1977 roku powiedział radzieckiemu przywódcy Leonidowi Breżniewowi, że nadal będzie zatrudniał zagranicznych ekspertów z krajów spoza ZSRR. Daoud miał powiedzieć:

Afganistan pozostanie biedny, jeśli to konieczne, ale wolny w swoich działaniach i decyzjach.

Nic dziwnego, że przywódcy radzieccy nie wyrazili na to zgody. W 1978 roku komunistyczna Ludowo-Demokratyczna Partia Afganistanu (PDPA) obaliła Daoud Khana, co stało się znane jako rewolucja Saury. Zginął Daoud Khan i 18 członków jego rodziny.

Pomimo nominalnie komunistycznego przywództwa Afganistanu, radzieccy przywódcy nie mogli się uspokoić. Nowy reżim PDPA, podzielony i niestabilny, stawiał czoła ostremu oporowi kulturowemu ze strony konserwatywnych i religijnych przywódców, a także sprzeciwowi znacznej części afgańskiej wsi wobec radykalnych reform agrarnych wprowadzonych przez komunistów. Jesienią 1979 roku rewolucjonista Hafizullah Amin zorganizował wewnętrzny zamach stanu w PDPA, w wyniku którego zginął pierwszy przywódca partii i rozpoczął swoje krótkie, ale brutalne rządy. Wzrosły niepokoje w kraju, a Moskwa zaczęła się dąsać.

Dlaczego Związek Radziecki zaatakował? Moskwa obawiała się rosnącego zaangażowania USA

Chaos w Afganistanie zaniepokoił radzieckich przywódców przede wszystkim dlatego, że zwiększył prawdopodobieństwo, iż zwrócą się oni o pomoc do Stanów Zjednoczonych. Pod koniec października 1979 roku członkowie Biura Politycznego ostrzegli Breżniewa, że Amin dąży do prowadzenia bardziej "zrównoważonej polityki" i że Stany Zjednoczone dostrzegają "możliwość zmiany linii politycznej Afganistanu".

Zaledwie kilka tygodni później szef KGB Jurij Andropow dołączył do ministra spraw zagranicznych ZSRR Andrieja Gromyki i ministra obrony Dmitrija Ustinowa, bijąc na alarm. Przekonywali oni Breżniewa, że nawet jeśli Amerykanie nie próbują aktywnie podkopywać wpływów radzieckich w Afganistanie, to bezwzględny, ale niestabilny reżim Amina stworzy słabe punkty, które Stany Zjednoczone będą mogły później wykorzystać. Argumentowali, że Moskwa będzie musiała działać.

Doktryna Breżniewa - jedna z przyczyn inwazji Związku Sowieckiego na Afganistan

Te ostrzeżenia prawdopodobnie nie spotkały się z pozytywnym odzewem. Dekadę wcześniej, w 1968 r., Breżniew wprowadził swój nowy dogmat: Wszystkie socjalistyczne (czytaj: przyjazne Moskwie) reżimy komunistyczne miały obowiązek bronić innych, w razie potrzeby używając siły militarnej. Doktryna Breżniewa była odpowiedzią na "praską wiosnę", krótki okres liberalizacji pod przywództwem nowego przywódcy Czechosłowacji, Aleksandra Dubczeka. Nawet skromne kroki Dubczeka w kierunku odejścia od twardego komunizmu były dla Sowietów wystarczającym powodem do inwazji na Czechosłowację i uprowadzenia go.

W 1979 roku Afganistan, słabnący, niegdyś przyjazny reżim, stanowił dla ZSRR kolejną szansę na militarne wyegzekwowanie doktryny Breżniewa. Żelazna kurtyna, fizyczna i ideologiczna granica oddzielająca ZSRR Europy zachodniej po II wojnie światowej, mogła poddać w wątpliwość gotowość ZSRR do utrzymania innych reżimów po swojej stronie.

Niepokoje w Afganistanie stwarzały ryzyko pogłębienia "problemu narodowościowego" ZSRR

W ciągu całej swojej historii ogromne terytorium Rosji obejmowało wiele grup narodowościowych i etnicznych, które zamieszkiwały swoje historyczne ojczyzny. W czasach Związku Radzieckiego, który wprowadził represyjny system scentralizowanej władzy, komunistyczni przywódcy obawiali się wewnętrznych wyzwań w krajach satelickich, zwłaszcza w szybko rozwijających się państwach Azji Środkowej, w których dominowali muzułmanie. Podczas gdy propaganda przedstawiała życie w Związku Radzieckim jako szczęśliwy, wieloetniczny tygiel, w którym różne tradycje kwitły w kontekście jedności narodowej, rzeczywistość dla niektórych grup oznaczała czystki, deportacje i obozy pracy. Dla Sowietów każdy sprzeciw lub zmiana sojuszu ze strony Afgańczyków - nawet tych, którzy deklarowali się jako komuniści - stwarzały ryzyko wywołania podobnych ruchów w sąsiednich krajach, takich jak Uzbekistan, Turkmenistan i Tadżykistan, które dzieliły z Afganistanem tożsamość etniczną, religię i historię.

Z perspektywy czasu łatwo jest stwierdzić, że inwazja na Afganistan w celu wsparcia niepopularnego reżimu była niemądrym i skazanym na porażkę przedsięwzięciem. Jednak dla radzieckich przywódców w Moskwie w grudniu 1979 roku decyzja o podjęciu takiej inwazji wydawała się logiczna i nieuchronna.

Dlaczego ZSRR zaatakował Afganistan w 1979 roku? Zdjęcie przedstawia radziecki czołg opuszczający Afganistan przez tzw. 'bramę wolności'

Kategoria: historia
Tematy:   rosja wojna w afganistanie zsrr związek radziecki